Deprem ve Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri +90 312 473 97 91-92

TR - EN

Haberler:

Yapı Sağlığı İzleme Merkezi
ÇÖZÜMLER

GERÇEK ZAMANLI YAPISAL SAĞLIK TAKİBİ

Yapısal Sağlık Takibi'ne (Structural Health Monitoring) özel web sitesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirisiniz:
www.yapisalsaglik.com

Yapısal Sağlık Takibi ile ilgili hazırlamış olduğumuz tanıtım videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=YFSx0-L5EkE
Yapısal Sağlık Takibi'ne özel ürün grubumuza buradan ulaşabilirsiniz: http://www.teknikdestek.com.tr/tr/urunler/5/shm


Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarında yer almaktadır. Nüfus yoğunluğu ve endüstriyel tesisler 1. Derece deprem bölgelerinde yer almaktadır. Bu nedenle depreme karşı alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi Türkiye’nin öncelikli konularındandır.

Gerçek Zamanlı Yapısal Sağlık Takibi bu konudaki en güncel ve eşsiz sonuçlar üreten teknolojilerden biridir. Teknolojinin özellikle 2000’li yıllardan sonra geldiği noktada, Yapısal Sağlık Takibi uygun maliyetlerle erişilebilir hale gelmiştir ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.

Yapısal sağlık takibi temel olarak bir yapının gösterge niteliğindeki önemli parametrelerinin sürekli ya da belli aralıklarla takibi ve analizi anlamına gelir. Bu parametrelerin için çatlak, strain, tilt gibi bazı statik değişkenler dahil olsa da asıl olarak dinamik bir takip, analiz ve kimliklendirme amaçlanır.

Genelde yapıya yerleştirilen ivmeölçerler ile yapının imzası niteliğindeki dinamik davranışını gerçek zamanlı çözmek mümkün olur. Hakim periyot, sönüm oranları, modal frekanslar, mod şekilleri, doğal salınım modları, katlar arası öteleme oranları bu analize dahildir. Böylelikle yapı bir deprem geçirdiğinde dakikalar mertebesindeki bir sürede yapının taşıyıcı sistemindeki değişimlerin göstergesi niteliğindeki bu parametrelerde bir değişim yaşanıp yaşanmadığını farketmek mümkün olur. Bundan sonra artık mühendis ve karar vericilerin eline binadaki olası gizli ya da açık hasarları çözümlemelerine yarayacak en önemli araç sunulmuş olur.

Üstelik tüm bu takip bina üzerinde hiçbir ekstra etki yaratmaksızın rüzgar, trafik, küçük tektonik hareketler gibi öğelerin birleşiminden oluşan ortam titreşimi ya da çevresel etkiler altında yapmak mümkündür. 

Hatta bu yöntem sadece depreme değil, yorulmaya, yaşa, çevredeki derin kazılara, çarpma ve patlama etkilerine, sel gibi felaketlere, aşırı kar yüküne diğer aşırı yüklemelere karşı da duyarlıdır.

İşte tüm bu sistemler, sayısallaştırıcılar, sensörler ve yazılımlar dahil olmak üzere tüm bileşenleri ile Teknik Destek Grubu tarafından geliştirilerek yararlanıcılara sunulmaktadır. Teknik Destek Grubu bu sistemleri geliştirirken konusunda önde gelen, dünya çapında önemli çalışmalar yürüten Türk İnşaat Mühendisliği akademik çevreleri ile yakın bir etkileşim içindedir.

Türkiye’de bu konuda öncü ve tek üretici olan Teknik Destek Grubu, dünya üzerinde önemli 4-5 saygın üretici arasında yer almaktadır. Bu kimliği Teknik Destek Grubu Türkiye’den çıkışla dünyanın farklı bölgelerine çözümlerini sunar konuma gelmiştir.